Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

* ciekawe zabytki

Synagoga w Orli, pochodząca z XVI w..  Obecnie w środku znajdują się zabytkowe resztki polichromii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy wyjeździe z Orli w kierunku miejscowości Szczyty znajduje się cmentarz żydowski (kirkut) z kilkunastoma zachowanymi macewami.

 


 

 

 

 

Cerkiew p.w. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela z 1785 r. w miejscowości Szczyty Dzięciołowo. Wewnątrz cerkwi można zobaczyć obrazy autorstwa malarza nadwornego Jana Klemensa Branickiego - Jana Mirysa. Obok niej mieści się kamienna figura św. Jana Nepomucena z 1758 r., pierwotnie przeznaczona dla otoczenia pałacu Branickich w Białymstoku. Sprowadzona do Szczyt – Dzięciołowo przez ówczesnego właściciela wsi, Jana Walentego Węgierskiego (1754 – 1797). Pierwotnie autorstwo figury przypisywano warszawskiemu rzeźbiarzowi Janowi Chryzostomowi Redlerowi. Obecnie uznaje się, że rzeźba powstała w kręgu Lwowskiej szkoły barokowej. Wykonana z wapienia pińczowskiego figura jest zabytkiem wysokiej klasy artystycznej, jednym z najcenniejszych tego typu na Podlasiu. W 2016 roku poddana kilkumiesięcznej renowacji odzyskała swój „blask”.

 

 

 

 

 

 

Cerkiew p.w. Św. Michała Archanioła w Orli z 1797 r. i zabytkową dzwonnicę zbudowaną w 1800 r.

 

 

 

 

 

 

Pełna uroku Cerkiew cmentarna p.w. św. św. Cyryla i Metodego wzniesiona w latach 1868-1870 znajduje się w centralnym punkcie założonego na początku XIX wieku cmentarza prawosławnego w Orli.

 

 

 

 

 

 

Wjeżdżając do miejscowości Wólka Wygonowska należałoby zwrócić uwagę na cerkiew p.w. Św. Michała z I połowy XX w.

 

 

 

 

 

 

W miejscowości Pawlinowo na cmentarzu (pierwotnie dworskim obecnie wiejskim) można zobaczyć murowaną kaplicę grobową Schulzów z 1904 r. W okresie międzywojennym Piotr Szulc był inżynierem kolejnictwa, pracował do lat 30. XX w. na kolei zaś gospodarstwem zajmował się wtedy Żyd – Josel. Liczna rodzina Szulców zjawiała się tu czasem latem na wypoczynek.

 

 

 

Zegar

Imieniny

Jubileusz Zespołu WERWOCZKI